MŁYN
DAHLMANNA

W historycznych obiektach Młyna Dahlmanna
współistnieć będzie przestrzeń muzeum interaktywnego 
oraz przestrzeń komercyjna.

Wartościowy dla kultury materialnej Obornik, historyczny budynek „Młyn Dahlmanna”, prezentujący wspaniały przykład architektury industrialnej, zlokalizowany w centrum miasta, w malowniczej okolicy rzeki Wełny, od wielu lat traci swoją świetność niszczejąc opustoszały.
Zespół budynków leżący nad rzeką Wełną przy ul. Chłopskiej w Obornikach Wlkp. jest obiektem zabytkowym. Pierwsze informacje dotyczące zespołu budynków młyna Dahlmanna i przyległych terenów sięgają okresu XV w. W tym okresie ziemie przy rzece Wełnie stanowiły odrębną wieś –„Słonawy”, nazwa pochodzi od słonych źródeł występujących nad Wartą. Wieś wraz z młynem wodnym należała do Wójtów Obornik. Pod koniec XV w. teren osady włączono do miasta, w XVII w. murowany młyn należał do Starostwa Obornik a na początku XIX w. przejęty przez władze pruskie trafił w ręce niemieckich rodzin Busów i Dittmarów. W drugiej połowie XIX w. właścicielem terenu wraz z młynem została rodzina Dahlmannów, która w 1884-1908 r. zbudowała nowy młyn zbożowy na fundamentach starego. ,,Slonawymohle" stał się dużym zakładem przetwórczym regionu.
Dyrektorem zarządzającym młyna należącego do Spółki Jawnej Wilhelmina i dr Karl Dahlmann, był Eduard Dahlmann. Ostatnim przedwojennym właścicielem młyna i terenów przyległych-ziem uprawnych i lasów, był Klaus Dahlmann z żoną Wandą Dahlmann oraz córką Barbarą Dahlmann. Klaus Dahlmann zmarł w Obornikach na początku września 1939r.  W latach 1945-46 majątek Dahlmannów został przejęty przez skarb państwa polskiego. Ziemie zostały podzielone na działki pod zabudowę, lasy oddane pod zarząd Nadleśnictwa Państwowego w Obornikach, drogi i ulice, część rzeki Wełny oraz kanał doprowadzający wodę do młyna- dawniej prywatne, przeszły pod zarząd miasta Obornik. Kompleks budynków młyna przeszedł pod zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego PZZ w Poznaniu - Zakłady Zbożowo Młynarskie w  Szamotułach, Młyn nr4  w Obornikach Wlkp.

HISTORIA
MŁYNA

Zespół budynków leżący nad rzeką Wełną
przy ul. Chłopskiej w Obornikach Wlkp.
jest obiektem zabytkowym.

W historycznych obiektach Młyna Dahlmanna współistnieć będą ze sobą: przestrzeń muzeum interaktywnego, przestrzeń komercyjna. W autentycznych wnętrzach zachowane zostaną urządzenia z okresu świetności młyna. Udostępnione będą informacje historyczne dotyczące zabytkowych budynków, historii młynarstwa, historii miasta. W oryginalne wnętrza wkomponowana zostanie przestrzeń komercyjna- powierzchnie biurowe, handlowe, część hotelowa oraz pomieszczenia o funkcji integracji społecznej: pracownie tematyczne, salki wykładowe, sala koncertowa, wnętrza przeznaczone na aktywność edukacyjno-rozwojową dla społeczności miasta. Istniejące budynki zostaną rozbudowane o dwie nowe części architektonicznie nawiązujące do budynków przemysłowych. Teren wokół zostanie zagospodarowany i przeznaczony na tereny zielone: park spacerowo-rowerowy, tereny aktywności sportowo-ruchowej. Stare budynki i tereny Młyna Dahlmanna odzyskają dawną świetność dzięki nowej funkcji. Nowe przeznaczenie obiektu sprzyjać będzie integracji społecznej mieszkańców miasta i okolic oraz aktywuje turystykę dając bazę noclegową. Modernizacja obiektu pozwoli zachować atrakcyjną okolicę miasta, cenną architekturę w doskonałej formie na kolejne lata.

Galeria
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
Młyn
mlyn_oborniki (72)
mlyn_oborniki (72)
mlyn_oborniki (101)
mlyn_oborniki (101)
mlyn_oborniki (185)
mlyn_oborniki (185)
mlyn_oborniki (239)
mlyn_oborniki (239)
mlyn_oborniki (246)
mlyn_oborniki (246)
mlyn_oborniki (220)
mlyn_oborniki (220)
mlyn_oborniki (252)
mlyn_oborniki (252)
mlyn_oborniki (258)
mlyn_oborniki (258)
mlyn_oborniki (230)
mlyn_oborniki (230)
mlyn_oborniki (232)
mlyn_oborniki (232)
mlyn_oborniki (235)
mlyn_oborniki (235)
mlyn_oborniki (241)
mlyn_oborniki (241)
mlyn_oborniki (243)
mlyn_oborniki (243)
mlyn_oborniki (247)
mlyn_oborniki (247)
mlyn_oborniki (2)
mlyn_oborniki (2)
mlyn_oborniki (5)
mlyn_oborniki (5)
mlyn_oborniki (13)
mlyn_oborniki (13)
mlyn_oborniki (22)
mlyn_oborniki (22)
mlyn_oborniki (24)
mlyn_oborniki (24)
mlyn_oborniki (27)
mlyn_oborniki (27)
mlyn_oborniki (33)
mlyn_oborniki (33)
mlyn_oborniki (121)
mlyn_oborniki (121)
mlyn_oborniki (131)
mlyn_oborniki (131)
mlyn_oborniki (174)
mlyn_oborniki (174)
mlyn_oborniki (262)
mlyn_oborniki (262)
Previous Next Play Pause